[U2q7G6] Tai Nghe Chụp Tai Aib.Ej_Y08 Kết Nối Bluetooth m Thanh Hifi Có Microphone, Hỗ trợ thẻ TF, hỗ trợ rảnh tay khi nghe điện thoại.

Hình ảnh minh họa