[Zys69] Ghế ăn dặm, bô Việt Nhật có đệm êm mông có còi chíp vui nhộn, khi con tập ngồi ăn.

Hình ảnh minh họa