Thủ thuật đặt quảng cáo phía trên thẻ Header & Ads phía dưới thanh Navigation menu bar ( tham khảo Advertise on the Top of a Blogger Header, Add Banner Adsense Above Blogger Header,put adsense ads under navigation menu bar, Slide Down & Slide Up, Slide Out Menu & kiểu đặt quảng cáo đẩy tự động hiển thị trượt xuống ngay phía Dưới thanh menu bar, Navigation )

Hôm nay Gia Bảo chia sẻ 2 thủ thuật khá thú vị đó là cấu hình quảng cáo ở vị trí phía trên header và phía dưới thanh menu là 2 vị trí giúp các blogger viết lách tăng thu nhập từ việc  kiếm tiền từ website theo mô hình quảng cáo trên các nền tảng Ads Network và Affiliate marketing.  

➠ Thủ thuật đặt quảng cáo phía trên thẻ header - ( Keyword : Add Google Adsense to Blogger Header Above the Title | Advertise on the Top of a Blogger Header. )

Bạn Tìm đến vị trí chèn code thích hợp :
 
<!-- Outer Wrapper -->
<div id='outer-wrapper'>
 

<!--Thêm code [*]  vào vị trí này -->
 
<!-- Header Wrapper -->
<div id='header-wrap'>

Chèn đoạn code [*] phía dưới  vào vị trí đánh dấu và tô đậm  : 

<!--Thêm code [*]  vào vị trí này --> 

Code [*] :

<!--Chèn quảng cáo trên thẻ header -->
<style>
/* Top Ads
----------------------------------------------- */
#QCtopheaderadsGiaBao-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#QCtopheaderadsGiaBao {margin: 0; padding: 0;}

#QCtopheaderadsGiaBao .widget {margin: 0; padding: 5px 0;}  
</style>  
<div id='QCtopheaderadsGiaBao-wrapper'>
<b:section class='QCtopheaderadsGiaBao' id='QCtopheaderadsGiaBao' preferred='yes'/>
</div>  
<!--End Chèn quảng cáo trên thẻ header -->

Thoát khỏi chỉnh sửa html vào phần bố cục bạn sẽ thấy một thành phần mới được thêm vào trên phần
Header, bạn chèn thêm Html/Javascript để chèn code quảng cáo.

Mẫu Code Test :

<div style='clear: both;'/>
<div style" z-index: 999999;">Hi, Chào mọi người</div>
<div style='clear: both;'/></div></div>

Nếu bạn muốn thêm nhiều widget
thay thế
<b:section class='QCtopheaderadsGiaBao' id='QCtopheaderadsGiaBao' preferred='yes'/>
Thành :
<b:section class='QCtopheaderadsGiaBao' id='QCtopheaderadsGiaBao' maxwidgets='2'>

  • Ghi chú : maxwidgets='2' { cho phép chèn 2 widget bạn có thể tăng số widget muốn chèn bằng các thay  số 2 bằng số widget bạn cần chèn trước thẻ Header.    

Tham khảo :

  • http://blogknowhow.blogspot.com/2009/06/add-banner-adsense-above-blogger-header.html
  • http://voquocan-testblog.blogspot.com/2012/08/tuy-bien-header-blogger-toan-tap.html

Nếu code đơn giản dạng Test, image bạn chỉ cần chèn trực tiếp code trước  thẻ đóng  </head>

Ví dụ :
<!-- Chèn trực tiếp trên thẻ /head -->
<!--
    <center>
    <p style='z-index: 999999;'>
  Chèn Code trên thẻ đóng /head
</p>
</center>
-->  
<!-- End Chèn trực tiếp trên thẻ /head -->   

Lưu ý : code bị ảnh hưởng đối với các blogspot sử dụng Menu cố định, sticky top menu bar.

➠ Đặt quảng cáo đẩy tự động hiển thị trượt xuống ngay phía Dưới thanh menu bar, Navigation mà không làm che mất thanh menu (Put Adsense Ads Under Navigation Menu Bar )

Tham khảo hướng dẫn cách làm  theo link sau :

  • https://www.igniel.com/2019/11/agar-header-navigasi-tidak-turun-page-level-ads.html
  • https://www.99mediasector.com/how-to-put-adsense-ads-under-navigation-menu-bar-link-ads-unit-under-menu/