Thiết kế Landing page giới thiệu công ty dịch vụ kế toán giá rẻ, tải ngay template blogspot ommi free, đẹp, seo cực chuẩn.

Share template blogspot, làm Landing page giới thiệu công ty dịch vụ kế toán giá rẻ : Giao diện "Ommi"

Xem Mẫu Tải Về

Trong bài viết trước Gia Bảo giới thiệu với cả nhà template blogspot có tên gọi Ommi dùng giới thiệu công ty văn phòng ảo, hôm nay chúng ta lại khai quật lại mẫu giao diện blogspot cực đẹp này và tái sử dụng chúng dùng làm trang landing page giới thiệu công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán giá rẻ. Nếu các bạn tải template blogspot này miễn phí để cài đặt, chỉ cần 1 thủ thuật nho nhỏ là có thể rip chúng gần giống với template blogspot trả phí.

Cách làm như sau bạn truy cập vào link sau :
view-source:https://ommi-omtemplates.blogspot.com

Sau đó copy đoạn code sau : 

<div class='wow slideInUp' data-wow-delay='0.5s' data-wow-duration='1.0s' id='serv-tile-wrap'>
<div class='container row'>
<h2>WE OFFER SERVICES IN FOLLOWING AREAS</h2>
<div class='section' id='serv-tile' name='Service List'><div class='widget Image' data-version='2' id='Image6'>
<div class='widget-content'>
                <style type='text/css'>
                #serv-tile-wrap{display:block}
                </style>
              
                    <div class='serv-tile-box-avatar'><img alt='BUSINESS VALUATIONS' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL7ALtt3BB-BSFWw0pKj6rxS0UuE4fmoraqcEOLQOc_Yt3KRlHrY0NmQzla3XidH-m9dpRx5eJOWRQNv7b4ooeUnxa8sQxGouHqrVQ_GBWFRl9knMxIDihn0Oswjbm1NjxhYciuA4GYbA/s683/business-valuation.jpg'/></div>
<div class='serv-tile-box-info'>
<h3 class='serv-tile-box-title'>BUSINESS VALUATIONS</h3>
<p class='serv-tile-box-meta'>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
<div class='service-action'>
                    <script type="text/javascript">
                    var slc = "#Read-More",
                    sma = slc.split("#"),
                    sli = sma[0].trim(),
                    slt = sma[1].trim(),
                    cod = "<a href="+ sli +">"+ slt +"</a>";
                    document.write(cod)
                    </script>
                  </div>
</div>
</div>
</div><div class='widget Image' data-version='2' id='Image7'>
<div class='widget-content'>
                <style type='text/css'>
                #serv-tile-wrap{display:block}
                </style>
                    <div class='serv-tile-box-avatar'><img alt='REGISTER A COMPANY' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRj1O1FbG2IqXgbmbeFEF-Z30HogN4oAJ9KfgnUXsQPKU8CIA2NDlNlG9R65uKjtUNCM4zOhxQS8vOcw02EYKDLXhul1Vih6JKqVnikOonrRJfQ0FZuvle_S3AWW0vvdQpigGq6LxqdINu/s699/1.jpg'/></div>
<div class='serv-tile-box-info'>
<h3 class='serv-tile-box-title'>REGISTER A COMPANY</h3>
<p class='serv-tile-box-meta'>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
<div class='service-action'>
                    <script type="text/javascript">
                    var slc = "#Read-More",
                    sma = slc.split("#"),
                    sli = sma[0].trim(),
                    slt = sma[1].trim(),
                    cod = "<a href="+ sli +">"+ slt +"</a>";
                    document.write(cod)
                    </script>
                  </div>
</div>
</div>
</div><div class='widget Image' data-version='2' id='Image8'>
<div class='widget-content'>
                <style type='text/css'>
                #serv-tile-wrap{display:block}
                </style>
                    <div class='serv-tile-box-avatar'><img alt='ACCOUNTING' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRimc4LYD96PkYND_wLriNlvm5B94xsgmdz6hWkyWQdj5w0ohYWJGhP7HA61VXBpOrrFJ358GhHJ07wmkJPDLspiVCzFNpftCN1M9HMs5wB-ip6oVyRlegtlcJPTyXCBsdvWO0fVpanfD7/s698/2.jpg'/></div>
<div class='serv-tile-box-info'>
<h3 class='serv-tile-box-title'>ACCOUNTING</h3>
<p class='serv-tile-box-meta'>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
<div class='service-action'>
                    <script type="text/javascript">
                    var slc = "#Read-More",
                    sma = slc.split("#"),
                    sli = sma[0].trim(),
                    slt = sma[1].trim(),
                    cod = "<a href="+ sli +">"+ slt +"</a>";
                    document.write(cod)
                    </script>
                  </div>
</div>
</div>
</div><div class='widget Image' data-version='2' id='Image9'>
<div class='widget-content'>
                <style type='text/css'>
                #serv-tile-wrap{display:block}
                </style>
          <div class='serv-tile-box-avatar'><img alt='AUDIT' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyhwtV0oMOHVJTk0Q7xnHbKU8Wy7ZLuHRf86mU6V96pYpaWqspnujv20Nsh7Ouezp218wmFc4bQQ9RLqs7s5mMqyDYl7A7GgOyITKL4-DIckChJlDrD5Xn55XJVAo9CtPKWLaGf5DuxRtc/s699/3.jpg'/></div>
<div class='serv-tile-box-info'>
<h3 class='serv-tile-box-title'>AUDIT</h3>
<p class='serv-tile-box-meta'>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
<div class='service-action'>
                    <script type="text/javascript">
                    var slc = "#Read-More",
                    sma = slc.split("#"),
                    sli = sma[0].trim(),
                    slt = sma[1].trim(),
                    cod = "<a href="+ sli +">"+ slt +"</a>";
                    document.write(cod)
                    </script>
                  </div>
</div>
</div>
</div><div class='widget Image' data-version='2' id='Image10'>
<div class='widget-content'>
                <style type='text/css'>
                #serv-tile-wrap{display:block}
                </style>
          <div class='serv-tile-box-avatar'><img alt='FORENSIC ACCOUNTING AND INVESTIGATIONS' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcqtVUXLPCcMmQdMJGez6bKyWJNDlEaqxstjRLfIlVelXr-cp8RAUNcBJQDd-FfpnQEgWcqtQulGL8MtJHo0Gjvz7nW735nnoeyMYsBfMSHgT1lVhcH4DkjMx_xH2NyHf4b6YzforDxlbv/s700/4.jpg'/></div>
<div class='serv-tile-box-info'>
<h3 class='serv-tile-box-title'>FORENSIC ACCOUNTING AND INVESTIGATIONS</h3>
<p class='serv-tile-box-meta'>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
<div class='service-action'>
                    <script type="text/javascript">
                    var slc = "#Read-More",
                    sma = slc.split("#"),
                    sli = sma[0].trim(),
                    slt = sma[1].trim(),
                    cod = "<a href="+ sli +">"+ slt +"</a>";
                    document.write(cod)
                    </script>
                  </div>
</div>
</div>
</div><div class='widget Image' data-version='2' id='Image11'>
<div class='widget-content'>
                <style type='text/css'>
                #serv-tile-wrap{display:block}
                </style>
          <div class='serv-tile-box-avatar'><img alt='TAXATION' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmxIgy55jM1PPmsxPhef0p5uPhGBDS2Gsj9mep8A8Z9oA6a4M9DsSqvztYdjWJkGQgd3tsc-woFWHPBxcKKu-cQ5sfhWdLJzaEH_FhX4DuP1ugwLCC79qXUFltUUtcLKtOPpi0aNhvTTrv/s699/5.jpg'/></div>
<div class='serv-tile-box-info'>
<h3 class='serv-tile-box-title'>TAXATION</h3>
<p class='serv-tile-box-meta'>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
<div class='service-action'>
                    <script type="text/javascript">
                    var slc = "https://www.omtemplates.com/#Read-More",
                    sma = slc.split("#"),
                    sli = sma[0].trim(),
                    slt = sma[1].trim(),
                    cod = "<a href="+ sli +">"+ slt +"</a>";
                    document.write(cod)
                    </script>
                  </div>
</div>
</div>
</div><div class='widget Image' data-version='2' id='Image12'>
<div class='widget-content'>
                <style type='text/css'>
                #serv-tile-wrap{display:block}
                </style>
          <div class='serv-tile-box-avatar'><img alt='PAYROLL SERVICES' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5GRnoDD_BzZD2j87aMlVYM8IKecWgixTFsVZPAWKeSOHdmNpGe5AclBs_n2RRDYBYHPLF22tHJLv6kliiaWtR4ga81uYmdkAw9nXDIOQk4O71x18hVvwF5brpNiSO-7P0V2PXfv5tT7z2/s570/6.jpg'/></div>
<div class='serv-tile-box-info'>
<h3 class='serv-tile-box-title'>PAYROLL SERVICES</h3>
<p class='serv-tile-box-meta'>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
<div class='service-action'>
                    <script type="text/javascript">
                    var slc = "#Read-More",
                    sma = slc.split("#"),
                    sli = sma[0].trim(),
                    slt = sma[1].trim(),
                    cod = "<a href="+ sli +">"+ slt +"</a>";
                    document.write(cod)
                    </script>
                  </div>
</div>
</div>
</div><div class='widget Image' data-version='2' id='Image13'>
<div class='widget-content'>
                <style type='text/css'>
                #serv-tile-wrap{display:block}
                </style>
          <div class='serv-tile-box-avatar'><img alt='GOODS AND SERVICE TAX' src='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDS3mwNuJOQfU7pNuQl1EQaMa_UxXFijgiiujg5s64T6zhp85vKy_nS8pHNNWaFu6bX7FqQ6cgGIXKPQRNu0J4KFllxDj_-NO3Oex2unuKNCEMg30Z5gAkbKH1Xg5zO3vXtLKgwtWES4br/s699/7.jpg'/></div>
<div class='serv-tile-box-info'>
<h3 class='serv-tile-box-title'>GOODS AND SERVICE TAX</h3>
<p class='serv-tile-box-meta'>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
<div class='service-action'>
                    <script type="text/javascript">
                    var slc = "#Read-More",
                    sma = slc.split("#"),
                    sli = sma[0].trim(),
                    slt = sma[1].trim(),
                    cod = "<a href="+ sli +">"+ slt +"</a>";
                    document.write(cod)
                    </script>
                  </div>
</div>
</div>
</div></div>
</div>
</div>
<div class='clearfix'></div>

Kế đến mở chế độ chỉnh sửa HTML sau đó dán chúng trước dòng code : 

<div id='service-wrapper'>
<div class='container row'>
<h2>WHAT WE ARE</h2>
,...

Nếu chỉ muốn code này hiển thị trên trang chủ chỉ cần chèn thêm thẻ điều kiện. 

<b:if cond='data:view.isHomepage'>

Code hiển thị trang chủ

<b:else />

</b:if>

Lưu lại và xem thành quả.

Giao diện blogspot này hoàn toàn thích hợp với các blogger " viết lách kiếm tiền " từ nhà tài trợ là các công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp, các cá nhân làm dịch vụ kế toán tại nhà muốn giới thiệu và tìm kiếm khách hàng trên internet thông qua website miễn phí, giúp tiết kiệm chi phí quảng cáo.

Tham khảo : https://dichvuketoancorp.blogspot.com

Xem chi tiết ...