Bút dạ quang HL02, dùng đánh dấu màu sắc nổi bật đoạn văn bản quan trọng

Hình ảnh minh họa