Bài Đăng BlogSpot Affiliate Marketing dạng 2 cột

Link xem Mẫu bài đăng BlogSpot Affiliate Marketing dạng 2 cột : https://www.digitalnomad.vn/2021/07/perit5178-ban-chai-danh-rang-dien-halio-Sonic.html

Code đăng bài dạng tiếp thị liên kết 2 cột :

Xem code tạo khung chứa code có nút copy : https://www.digitalnomad.vn/2021/07/khung-chua-code-dep-kem-nut-copy-cuc-dinh-danh-cho-blogger-chia-se-codeIt2065.html 

 

Code Bài Đăng BlogSpot Affiliate Marketing Popup Copy
  
 

<!--Code Bài Đăng BlogSpot Affiliate Marketing dạng 2 cột--> 
<style>
@media (max-width: 600px) {
  .post-ads {
    width: 100%;
  }
  .post-right {
    margin-left: 0 !important;
    width: 100%;
    float: left;
  }
}.post-right {
  margin: 0 0 0 310px;
  padding: 0 0 10px
}
.post-ads {
  float: left;
  margin: 0 10px 10px 0;
  position: relative
}
p.post-excerpt {
  margin: 0;
  padding: 10px;
  background-color: #ECF0F1;
  font-size: 17px;
  line-height: 1.5em;
  color: #09f
}
#related-postsBox {
  margin: 10px 0
}
#related-postsBox ul li {
  list-style-type: none;
  color: #2980C1;
  font-size: 16px;
  line-height: 22px;
  max-height: 22px;
  overflow: hidden
}
#related-postsBox ul li a {
  color: #09f
}
#related-postsBox ul li a:hover {
  color: #F90053
}
#related-postsBox h4 {
  color: #f90053;
  border-bottom: 1px dashed #f90053;
  padding: 5px 0;
  font-size: 18px;
  margin-bottom: 5px
}
#related-postsBox ul {
  margin-left: 0;
padding: 0
}
#related-postsBox .fa {
  margin-right: 5px
}
#related-postsBox ul li a:before {
  content: &quot;\f046&quot;;
  font-family: &#39;FontAwesome&#39;;
  color: #f90053;
  padding-right: 5px
}
#related-posts1Box ul li:before {
  display: none;
}
 
</style>
 
<!-- Div qc-header-post-->
<div class='qc-header-post'>
 
<!--Div post-ads--> 
<div class='post-ads'>
<!--Div nội dung bên trái -->
   
<!-- Chen Link Lien Ket --> 
<ul>
<h4> 
Chuyên Mục Nổi Bật  
</h4> 
<li style='text-align: justify;font-size: 16px;'>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/Nhu%20Y%E1%BA%BFu%20Ph%E1%BA%A9m'>
Nhu yếu Phẩm</a>
</li>

<li style='text-align: justify;font-size: 16px;'>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/%C4%90%E1%BB%93%20%C4%90a%20N%C4%83ng%20Ti%E1%BB%87n%20%C3%8Dch'>
Đồ Tiện Ích</a>
</li>

<li style='text-align: justify;font-size: 16px;'>
<a href='https://www.digitalnomad.vn/search/label/T%C4%83ng%20S%E1%BB%A9c%20%C4%90%E1%BB%81%20Kh%C3%A1ng'>
Tăng Sức Đề Kháng</a>
</li>
</ul>

<!-- End Chen Link Lien Ket --> 
 
 
 
</div>
<!--End Div post-ads-->
 
<!--Div post-right-->  
<div class='post-right'>
 
 
<!--Tiêu đề nội dung bên phải. -->
<!--
 <p class='post-excerpt' style='text-align: justify'>

</p>
-->

<!-- Chen code tiep Thi Lien Ket -->
<div id="at-widget"></div>
<script async type="application/javascript" src="https://pub2-api.accesstrade.vn/v1/product_generation/script?urls=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2FB%25C3%25A0n-ch%25E1%25BA%25A3i-%25C4%2591%25C3%25A1nh-r%25C4%2583ng-%25C4%2591i%25E1%25BB%2587n-Halio-Sonic-Whitening-Toothbrush-M%25C3%25A0u-White-i.88052476.8812827022%3Fadsid%3D0%26campaignid%3D0%26position%3D43&btn_buy=Mua%20Ngay&product_inline=3&style_type=3&color=%234589ca&publisher_id=4442979790914282835&btn_color=%23fff&"></script>

<!-- End Chen code tiep Thi Lien Ket --> 
 
<!--End Tiêu đề nội dung bên phải. -->
 
<!--Div related-postsBox-->  
<div id='related-postsBox'>
<h4>
<i class='fa fa-bullhorn'/>
Bài Viết Ngẫu Nhiên
</h4>
<!--Nội dung phía dưới phần mục lục-->

<!-- Chen Bài Viết ngẫu Nhiên -->
<!--Div recentpostarea-->  
<div class="recentpostarea">
<style type="text/css"> .recentpostarea {list-style-type: none;counter-reset: countposts;} .recentpostarea a {text-decoration: none; color: #000000;} .recentpostarea a:hover {color: #000;} .recentpostarea li:before {background: #000000;float: left;counter-increment: countposts;content: counter(countposts,decimal);z-index: 2;position:relative;font-size: 20px;font-weight: bold;color: #fff; padding: 0px 10px; margin: 15px 5px 0px -6px; border-radius: 100%;} li.r-p-title { padding: 5px 0px;} .r-p-title { font-family: "Avant Garde",Avantgarde,"Century Gothic",CenturyGothic,AppleGothic,sans-serif;} .r-p-title a {text-decoration: none;color: #444;font-weight: bold;font-size: 13px; padding: 2px;} .recent-post-date {padding: 5px 2px 5px 30px; font-size: 11px; color: #999; margin-bottom: 5px;} .r-p-summ { border-left: 1px solid #69B7E2; color: #777; padding: 0px 5px 0px 20px; margin-left: 11px; font-family: Garamond,Baskerville,"Baskerville Old Face","Hoefler Text","Times New Roman",serif; font-size: 15px;} </style>
<script type = "text/JavaScript"> function showrecentposts(json) {for (var i = 0; i < posts_number; i++) { var entry = json.feed.entry[i];var posttitle = entry.title.$t;var posturl;if (i == json.feed.entry.length) break; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {if (entry.link[k].rel == 'alternate') {posturl = entry.link[k].href;break;}} posttitle = posttitle.link(posturl);var readmorelink = "... read more";readmorelink = readmorelink.link(posturl); var postdate = entry.published.$t;var showyear = postdate.substring(0,4);var showmonth = postdate.substring(5,7);var showday = postdate.substring(8,10);var monthnames = new Array(); monthnames[1] = "Jan";monthnames[2] = "Feb";monthnames[3] = "Mar";monthnames[4] = "Apr";monthnames[5] = "May";monthnames[6] = "Jun";monthnames[7] = "Jul";monthnames[8] = "Aug";monthnames[9] = "Sep";monthnames[10] = "Oct";monthnames[11] = "Nov";monthnames[12] = "Dec"; if ("content" in entry) {var postcontent = entry.content.$t;}else if ("summary" in entry) { var postcontent = entry.summary.$t;} else var postcontent = ""; var re = /<\S[^>]*>/g; postcontent = postcontent.replace(re, ""); document.write('<li class="r-p-title">');document.write(posttitle);document.write('</li><div class="r-p-summ">');if (post_summary == true) {if (postcontent.length < summary_chars) {document.write(postcontent);} else { postcontent = postcontent.substring(0, summary_chars);var quoteEnd = postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent = postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent + ' ' + readmorelink);}} document.write('</div>'); if (posts_date == true) document.write('<div class="recent-post-date">' + monthnames[parseInt(showmonth,10)] + ' ' + showday + ' ' + showyear + '</div>'); }} </script>
<script> var posts_number = 3; var posts_date = true; var post_summary = true; var summary_chars = 80; </script>
<script type="text/javascript">
  quotes2recentpostsStyle2 = new Array()
  quotes2recentpostsStyle2[0] = "Đồ Cá Nhân"
  quotes2recentpostsStyle2[1] = "Nhu Yếu Phẩm"
  quotes2recentpostsStyle2[2] = "Đồ Đa Năng Tiện Ích"
  randomquote2recentpostsStyle2 = Math.random() * (quotes2recentpostsStyle2.length)
  randomquote2recentpostsStyle2 = Math.floor(randomquote2recentpostsStyle2)
  var randLabel = quotes2recentpostsStyle2[randomquote2recentpostsStyle2];
document.write('<script src="'+"https://www.digitalnomad.vn/feeds/posts/default/-/"+randLabel+"?orderby=published&amp;alt=json-in-script"+'&amp;callback=showrecentposts"><\/script>')
</script>
<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>
</div>  
<!--End Div recentpostarea-->  
<!-- End Chen Bài Viết ngẫu Nhiên --> 
 
<!--Chen Hình --> 
<img src="https://cf.shopee.vn/file/ba43ab3363be5e13c9fb9759365f6cdc" style="max-width:100%;height:auto;"/>  
<!--End Chen Hình -->  


</div>
<!--Div related-postsBox-->  
</div>
<!--Div post-right-->   
</div>
<!-- Div qc-header-post-->
<!--End Code Bài Đăng BlogSpot Affiliate Marketing dạng 2 cột--> 
 
  

✨ Bài viết được thực hiện bởi Blogger Gia Bảo, Freelancer Marketing Online, có nhiệm vụ kết nối khách cần mua với nhà phân phối, công ty sản xuất. BLOG GIA BẢO không phải đơn vị trực tiếp bán hàng trên website mà chỉ là nơi giúp bên mua gặp gỡ bên bán.

✨ Nổi bật : Mô hình Freelancer Marketing Online Cùng Nhà Phân Phối / Công Ty Sản Xuất Triển Khai Kênh Bán Hàng Trực Tuyến Thông Qua Việc Mở Gian Hàng TMĐT : Xem thêm,....

Kem chống nắng Biore UV Aqua Rich Watery Essence/Gel SPF 50+/ PA++++ 50ml/90ml

Xem Giá Bán
Xem thêm : Chăm Sóc Cơ Thể
Mua ngay

Bộ bàn ăn gỗ cao su gấp gọn

Xem Giá Bán
Tìm hiểu thêm về : Gỗ ghép
Đặt Mua ngay