Cộng tác viên 4.0 marketing online - chốt sale & bán hàng gia tăng doanh số cho doanh nghiệp

Xu hướng doanh nghiệp hoàn thiện quy trình chuyển đổi số ( Digital Transformation ) theo nhiều công đoạn, phát triển mô hình tổ chức nhân viên làm việc từ xa, quản lý & điều hành hoạt động doanh nghiệp trực tuyến trêN internet, thiết lập phòng họp trực tuyến, hội chợ triển lãm online, sử dụng các công nghệ như AI, Big Data… để phân tích dữ liệu được số hóa tăng cường sức mạnh mở rộng và phát triển thị trường. 

Cộng tác viên 4.0 marketing online - chốt sale & bán hàng cho doanh nghiệp là mô hình ứng dụng công nghệ số dựa vào mạng lưới internet giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và chốt sale nhanh góp phần làm gia tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp.

Xem bài viết chi tiết Cụ thể mô hình Cộng tác viên 4.0  theo link sau : https://www.digitalnomad.vn/2021/07/chien-dich-kinh-doanh-day-manh-doanh-so-nam-trung-jsc-saleWyskii2i5.html