Danh sách lĩnh vực nghành nghề tạo nên doanh nghiệp Kỳ Lân trong thời đại công nghệ 4.0

Nhóm ngành nghề lĩnh vực nổi bật tạo nên các công ty lân  ( Unicorn. ) :

 • Dẫn đầu là nhóm ngành nghề Dịch vụ phần mềm Internet 
 • Kế đến là lĩnh vực Thương Mại Điện Tử

Thị phần còn lại dành cho các lĩnh vực sắp xếp theo thứ tự sau :

 • Công nghệ tài chính
 • Chăm sóc sức khỏe
 • One-demand
 • Hardware
 • Phân tích dữ liệu
 • Xã hội
 • Tự động hóa
 • Truyền thông
 • Công ghệ du lịch
 • An ninh mạng
 • Và các lĩnh vực khác

Các công ty kỳ lân nổi tiếng Quốc Tế :

 1. Uber
 2. Wework
 3. AirBnb
 4. ByteDance
 5. SpaceX
 6. Palantir Technologies
 7. WeWork 
 8. Pinterest. 

Cập nhật công ty Kỳ Lân Việt Nam :

 1. VNG : công ty kỳ lân của Việt Nam với bốn mảng kinh doanh nổi bật :  - trò chơi trực tuyến, thanh toán, Zalo (video call) và VNG Cloud. 
 2. VNPay :  Công ty Kỳ Lân của Việt Nam,  được đánh giá là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Thuật ngữ công ty Kỳ Lân : Là những công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD.

Nguồn Tổng hợp trên Internet :

 1. https://doanhnghiephoinhap.vn/danh-sach-20-ky-lan-cua-dong-nam-a-viet-nam-dong-gop-hai-guong-mat.html
 2. https://vietnambiz.vn/ki-lan-unicorn-trong-linh-vuc-khoi-nghiep-la-gi-dinh-gia-cac-cong-ty-ki-lan-20191031120044307.htm
 3. https://menback.com/mang-xa-hoi/top-10-cong-ty-ky-lan-lon-nhat-the-gioi.html