Khai thác tính năng liên kết tiêu đề, liên kết đính kèm biến web blogspot của bạn thành kênh truyền thông hiệu quả trên internet, cỗ máy kiếm tiền tự động trên mạng, khai thác mỏ vàng vô tận online

Liên kết tiêu đề, liên kết đính kèm tính năng vô cùng độc đáo khi kết hợp cùng thẻ data, thẻ điều kiện code html, css, javascript và xml trong blogspot. Tuy nhiên tính năng này ít được chúng ta khai thác, đa phần chỉ được dùng khi chủ blog là người theo nghề kiếm tiền online từ việc tham gia một mạng lưới tiếp thị liên kết nào đó, bằng cách sử dụng cấu trúc giới thiệu link bán hàng bằng cách gán 2 loại link  :

 • Link Liên kết tiêu đề: <data:post.link/>
 • Link Liên kết đính kèm: <data:enclosure.url/>

Tuy nhiên nếu chỉ ứng dụng liên kết tiêu đề, liên kết đính vào việc bán sản phẩm tiếp thị liên kết theo mô hình affiliate marketing thì quá lãng phí.

Hôm nay Gia Bảo đưa ra thêm một số ý tưởng giúp các bạn có thể khai thác thêm tính năng giúp tối ưu việc đi link, điều hướng, tự động hóa bài đăng blogspot biến web blogspot của bạn thành kênh truyền thông hiệu quả trên internet, cỗ máy kiếm tiền tự động trên mạng, khai thác mỏ vàng vô tận online.

A. Ý tưởng :

Bạn có thể làm gì để khai thác hiệu quả tính năng liên kết tiêu đề, liên kết đính kèm sau đây là một số gợi ý.

 1. Sử dụng tự động hóa cấu trúc " đăng bài chia sẻ template blogspot "  
 2. Chuyển hướng ra ngoài trang web tới trang bài viết liên quan, nhà tài trợ, trang sản phẩm của chủ blog,.... 
 3. Tạo danh mục link liên kết
 4. Tự động chèn nội dung tùy chỉnh vào đầu hoặc cuối bài viết blogspot
 5. Tự động chèn quảng cáo phù hợp với ngữ cảnh bài viết, kết hợp với Thủ thuật Blogger chèn quảng cáo vào giữa bài viết dạng MultiAds, sử dụng dấu ngắt nhảy, quảng cáo Thủ Công vào vị trí tự chọn giữa bài viết ,... 
 6. Tự động hiển thị thông tin nhà tài trợ
 7. Quảng bá sản phẩm nổi bật
 8. Kết hợp với kỹ thuật Web Tool Smart ads hiển thị thông minh các loại quảng cáo, thông báo dạng Pop Up, Banner, Scroll Box, Floating Bar, Welcome Screen, Inline Widget, Special Occasion.    
 9. ,... và nhiều ý tưởng độc đáo khác mà bạn có thể nghĩ ra nhằm giúp cho web blogspot của bạn trở thành trang truyền thông hiệu quả trên thế giới mạng.

B. Cụ thể và hiện thực hóa ý tưởng bằng cách làm :

B.1.  Hướng dẫn tự động hóa cấu trúc " đăng bài chia sẻ template blogspot " đơn giản nhất 

Mô tả các bước thực hiện, bằng cách kết hợp code vòng lặp liên kết đính kèm để lấy link hình ảnh, link Demo và Link Tải trang sau đó chèn chúng trước thẻ  <data:post.body/>  

B1.1 : Vào phần cài đặt trên trang quản trị blogspot và Bật tính năng " Đường liên kết tiêu đề và đính kèm "

Hình ảnh minh họa :


B1.2 : Bước kế tiếp bạn mở Chủ đề / chọn chỉnh sửa Html, tìm đến vị trí thẻ  <data:post.body/>  [ Lưu ý mỗi code giao diện sẽ có vị trí thẻ  <data:post.body/> hiển thị nội dung bài đăng khác nhau, nếu giao diện có nhiều vị trí thẻ <data:post.body/> bạn cần kiểm tra vị trí hiển thị bài viết phù hợp nhé.]

Tạo code  kiểm tra vòng lặp liên kết đính kèm trong trường hợp này ta sử dụng kết hợp với kiểm tra  data:enclosure.mimeType là đủ    :

<!--Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm đăng bài chia sẻ template blogspot -->
<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>

<!--Nếu mimeType = share
templateblogspot -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;
imagesharetemplateblogspot&quot;'>

 <!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType =
imagesharetemplateblogspot-->

<!--Chèn Hình -->

<img src="Link-Hình" style="max-width:100%;height:auto;"> 

  </b:if>


<!--Nếu mimeType = demosharetemplateblogspot -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;
demosharetemplateblogspot&quot;'>

 <!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType =
demosharetemplateblogspot-->

<!--Chèn Button Link demo -->

<a href="Link-demo" style="box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #c62d1f 5%, #f24437 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;">
  Demo
</a>

  </b:if>


<!--Nếu mimeType = downloadsharetemplateblogspot -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;
downloadsharetemplateblogspot&quot;'>

 <!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType =
downloadsharetemplateblogspot-->

<!--Chèn Button Link download -->

<a href="Link-download" style="box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;">
  DownLoad
</a>
  </b:if>

</b:loop>     
<!--Kết thúc Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->
 
 
 
 

B.1.3 Đăng bài viết : 

Như vậy khi đăng bài viết chia sẻ template blogspot, nếu muốn hiển thị code tự động gán Liên kết đính kèm thông tin lần lượt như sau :

1. 

 •  Link hình
 •  mimeType = imagesharetemplateblogspot 
2.
 • Link Demo
 • mimeType = demosharetemplateblogspot 

3.

 • Link Download
 • mimeType = downloadsharetemplateblogspot downloadsharetemplateblogspot

B.2.  Hướng dẫn tự động hóa cấu trúc " tự động hiển thị nội dung tùy chỉnh vào đầu hoặc cuối bài viết blogspot " đơn giản nhất .

B2.1 : Vào phần cài đặt trên trang quản trị blogspot và Bật tính năng " Đường liên kết tiêu đề và đính kèm "

B2.2 : Bước kế tiếp bạn mở Chủ đề / chọn chỉnh sửa Html, tìm đến vị trí thẻ  <data:post.body/>  [ Nếu muốn hiển thị nội dung tùy chỉnh trước hoặc phí dưới nội dung bài viết hoặc sau  bạn chỉ cần chèn code lần lượt phía trước và phía sau thẻ <data:post.body/> ]

Tạo code  kiểm tra vòng lặp liên kết đính kèm tương tự với cách làm đăng bài viết Share template blogspot  ta sử dụng kết hợp với kiểm tra  data:enclosure.mimeType là đủ    :

<!--Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm tự động hiển thị nội dung tùy chỉnh vào đầu hoặc cuối bài viết blogspot -->
<b:loop index='i' values='data:post.enclosures' var='enclosure'>

<!--Nếu mimeType = imagenoidungtuychinh
-->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;image
noidungtuychinh&quot;'>

 <!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType =
imagenoidungtuychinh-->

<!--Chèn Hình -->

<img src="Link-Hình" style="max-width:100%;height:auto;"> 

  </b:if>


<!--Nếu mimeType = link1noidungtuychinh -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;
link1noidungtuychinh&quot;'>

 <!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType =
link1noidungtuychinh-->

<!--Chèn Button Link Tùy Chỉnh 1 -->

<a href="Link-demo" style="box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #c62d1f 5%, #f24437 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;">
  Tiêu đề Link tùy chỉnh
</a>

  </b:if>


<!--Nếu mimeType = link2noidungtuychinh -->
<b:if cond='data:enclosure.mimeType == &quot;
link2noidungtuychinhnoidungtuychinh&quot;'>

 <!--Thực hiện câu lệnh thỏa mãn với  mimeType =
link2noidungtuychinhlink2noidungtuychinh-->

<!--Chèn Button Link Tùy chỉnh 2noidungtuychinh -->

<a href="Link-download" style="box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;">
  Tiêu đề Link tùy chỉnh 2
</a>
  </b:if>

</b:loop>     
<!--Kết thúc Chạy vòng lặp kiểm tra liên kết đính kèm -->
 
 
 
 

B.2.3 Đăng bài viết : 

Như vậy khi đăng bài viết dạng tự động hiển thị nội dung tùy chỉnh, nếu muốn hiển thị code tự động gán Liên kết đính kèm thông tin lần lượt như sau :

1. 

 •  Link hình
 •  mimeType = imagenoidungtuychinh 
2.
 • Link tùy chỉnh 1
 • mimeType = link2noidungtuychinh link1noidungtuychinh

3.

 • Link tùy chỉnh 2
 • mimeType = link2noidungtuychinh

Đang được tiếp tục cập nhật,...

C. Biến web blogspot của bạn thành kênh truyền thông hiệu quả trên internet,

Bằng cách kết hợp code khai thác tính năng liên kết tiêu đề, liên kết đính kèm được trình bày như trên các chủ blog có thể dễ dàng tùy biến nội dung, thiết kế blogspot thành nhiều dạng trang bài viết cấu trúc đa dạng phù hợp với nhu cầu truyền thông, viết content truyền tải thông điệp phù hợp với yêu cầu và mong muốn của mình. Chủ blog cũng có thể kết hợp
với kỹ thuật chuyển template html thành trang landing page blogspot cho phù hợp với mỗi dạng nội dung cụ thể.

Xem thêm : https://www.digitalnomad.vn/2021/10/su-ket-hop-tuyet-voi-giua-template-html-free-theme-bogspot-mien-phiszob26.html

D. Biến web blogspot của bạn thành cỗ máy kiếm tiền tự động trên mạng, công cụ khai thác mỏ vàng vô tận online

Sau khi xây dựng xong các hệ thống trang web phong phú và đa dạng nội dung, tạo sức hút với độc giả, giúp gia tăng lưu lượng cho web blogspot của mình. Đây là thời điểm vàng để biến " web nền tảng blogger " thành cỗ máy kiếm tiền tự động trên mạng, công cụ khai thác mỏ vàng vô tận online

Bằng nhiều cách khác nhau đã được tác giả trình bày trên nội dung bài viết theo link sau : 

 1. https://www.digitalnomad.vn/2021/07/lam-gi-o-nha-van-co-thu-nhap-kiem-tien-tai-nha-lam-viec-onlineIt1965.html
 2. https://www.digitalnomad.vn/2021/03/mmo-kiem-tien-online-tu-website-khong-kho-nhung-phai-biet-cachVoi297.html
 3. https://www.digitalnomad.vn/search/label/Du Lịch Kiếm Tiền
Tìm hiểu thêm về các ký hiệu khi định dạng mimeType, data:enclosure.url,  <data:post.link/>, <data:enclosure.url/>,...  trong liên kết đính kèm, liên kết tiêu đề :

 Ký hiệu thường dùng trong mimeType :

 1. text: văn bản [ mimeType = aff | tieude | text/html ]
 2. image: hình ảnh, đồ họa  [ mimeType = image/jpeg | image/gif | image/png | image/jpg ]
 3. video: video [ mimeType = video/mp4 ]
 4. audio: âm thanh [ mimeType = audio/mp3 ]
 5. application
 6. multipart
 7. message
 8. model

Ghi chú : Các trang phù hợp khai thác tính năng này : 

 • affiliate.1368.com.vn
 • dungcunhabepbanggo.1368.com.vn

Xem thêm bài viết liên quan trên blog Gia Bảo :