Shop Đồ Dùng Cần Thiết Cho Văn Phòng 4.0

Trong thời đại kỷ nguyên số, công nghệ đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển của nhiều doanh nghiệp 4.0, hướng tới chuyển đổi số trong việc điều hành & quản lý công ty.

Công dân @, thế hệ mới sinh ra trong thời đại mạng lưới internet kết nối vạn vật ( IoT) bùng nổ, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ,  trí tuệ nhân tạo ( AI ), dữ liệu lớn ( Big Data ), điện toán đám mây ( Cloud Computing ),...  
 

Những người có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp, cách thức làm việc trên nền tảng, thiết bị có khả năng số hoá thông tin, dữ liệu giúp họ có thể làm việc từ xa, tại nhà hay tại các văn phòng Hybrid, ngoài lựa chọn tìm việc làm theo mô hình làm công ăn lương cố định tại công ty, cách làm đem lại nguồn thu nhập chủ động & ổn định. Nhiều bạn lựa chọn trở thành freelancer, du mục số hay đầu quân cho các doanh nghiệp cho phép làm việc không bắt buộc phải có mặt tại văn phòng.

Mô hình văn phòng Online.  Hybrid, làm việc từ xa, làm việc tại nhà,... Workcation, telework, WFH ( work from home ) ,... Đã không còn là những thuật ngữ mới mẻ,  mơ hồ & khó hiểu.

Shop Đồ Dùng Văn Phòng 4.0 ra đời nhằm giới thiệu những món đồ dùng cần thiết dành cho giới công nghệ làm việc cho các công ty chuyển đổi số thành công.