, Ngôi nhà Hybrid nơi chàng trai làm việc từ xa [ Telework & WFH ] gặp gỡ cô gái văn phòng.