Chia sẻ code CSS, Html tạo thanh Sticky Bottom đẹp cho blogspot dùng làm thanh thông báo, điều hướng, ghi chú,...

Share link hướng dẫn tạo Sticky bottom làm thanh menu mobile, quảng cáo sticky, thông báo cuối trang : 

 + Menu :

  1. https://tuongads.com/sticky-mobile-bottom-menu-with-flatsome [ menu mobile cuối trang flatsome ]

+ Quảng cáo :

  1. https://iris-tips.blogspot.com/2017/08/tao-quang-cao-sticky-o-chan-trang-giong-AdSense-Page-Level-Ads.html

Keyword : Tạo * cuối trang blogspot | sticky ở chân trang