Hợp tác với đơn vị cung ứng gỗ dương nhập khẩu. Nhận gia công ghép gỗ poplar theo yêu cầu ( Finger / Solid / Live Edge / End Gain,... )