Hợp tác với đơn vị cung ứng gỗ thông nhập khẩu ( Newzealand, Chile, Nga, Thụy điển, Mỹ,... ). Nhận gia công ghép gỗ thông theo yêu cầu ( Finger / Solid / Live Edge / End Gain,... )