Gia công ghép gỗ khối vuông phổ thông ( 70, 80, 90, 100, 120mm )