Mô hình hợp tác 3 bên phục vụ việc sản xuất đồ gỗ ghép thanh từ nguyên liệu gỗ rừng trồng là gì ?

Tương tự như Mô hình hợp tác 3 bên phục vụ việc sản xuất đồ gỗ ghép thanh từ nguyên liệu gỗ nhập khẩu, khác biệt ở chỗ đó là thay thế nguyên liệu gỗ nhập khẩu bằng các loại gỗ rừng trồng.

Xem bài viết liên quan theo link sau : https://www.digitalnomad.vn/2021/04/mo-hinh-hop-tac-3-ben-sx-do-go-ghep-thanhYoxus.html

Ngoài ra trong mối quan hệ mô hình hợp tác 3 bên phục vụ việc sản xuất đồ gỗ ghép thanh từ nguyên liệu gỗ rừng trồng. Do nguyên liệu gỗ được khai thác chủ yếu từ rừng trồng trong nước nên nhà cung cấp gỗ này còn là sự hợp tác giữa xưởng chuyên cưa xẻ & xưởng chuyên tẩm sấy các loại gỗ phổ thông giá rẻ phổ biến bao gồm các loại gỗ sau : gỗ cao su, gỗ tràm, gỗ xà cừ, gỗ xoài, gỗ điều, gỗ thông ta,...