Tool công cụ tiện ích hỗ trợ công việc cho người sử dùng phần mềm Excel

 Danh Sách Tool công cụ tiện ích hỗ trợ công việc cho người sử dùng phần mềm Excel 

  1. TVEXCEL01
  2. ADD-IN A-TOOLS 
  3. Officexinh Tool

Danh sách link tải tool, công cụ tiện ích hỗ trợ phần mềm Excel cho dân văn phòng :

  • Link Tải TVEXCEL : http://danketoan.com/attachments/tvexcel-rar.962675962/
  • Link tải ADD-IN A-TOOLS : http://hocexcelnangcao.net/huong-dan-cai-dat-phan-mem-add-in-a-tools-a-newsdetails-36654-186-186-html/ 
  • Link tải Officexinh Tool : https://officexinh.com/blog/officexinh-tools

Hướng dẫn sử dụng một số Tool, tiện ích cơ bản thông dụng dàn cho dân văn phòng, tín đồ Excel : 


Tool TVEXCEL01 - add-ins Excel cực kỳ hữu dụng dành cho dân văn phòng :

Bước 1 : Sau khi tải file & giải nén các bạn mở phần mềm văn phòng Excel.

Bước 2 : chọn open :

 

Bước 3 : Đi tới đường dẫn file  TVEXCEL01 và chọn tiếp :


Bước 4 : Vào phần Add-ins vừa khởi tạo :

 

Công cụ này giúp bạn làm chuyển đổi bảng mã tiếng việt từ Vni sang Unicode & ngược lại, và còn giúp bạn đọc số thành chữ rất tiện cho công việc phòng kế toán & hành chính nhân sự.


 

Chúc bạn thực hiện cài đặt thành công các công cụ tiện ích hữu ích cho công việc phòng kế toán có sử dụng phần mềm Excel.