Ván lát sàn gỗ gác lửng, gác xép - Ván ghép phủ keo bóng