Code đăng bài viết dạng tiện ích điền forrm, thông tin liên lạc, game mini,...

Tham khảo bài viết code chèn liên hệ  tại các link sau :

  • https://www.digitalnomad.vn/2021/03/3-code-hien-thi-quang-cao-tiep-thi-lien-ket-float-sidebarMoc7g6.html
  • https://www.digitalnomad.vn/2021/01/css-buttons-chen-vao-blogspot-lam-thanh-menu-nut-lien-he-download-share-seo-saleA5u8.html

Tham khảo code liên quan đến code chèn liên hệ  trên trang Blogspot thủ thuật :

  • [ Cách tạo form liên hệ giữa màn hình ] https://www.thietkeblogspot.com/2020/03/code-lien-he-cho-blogspot-hien-thi-chinh-giua-ben-trai-man-hinh.html
  • [ Chèn google form vào   ] https://www.thietkeblogspot.com/2019/07/huong-dan-tao-moi-va-chen-google-form-vao-blogspot.html
  • [ Dạng Form liên hệ tích hợp trao đổi liên kết ] https://thichcode.net/tao-form-lien-he-trao-doi-lien-ket-tren-blogspot
  • [ Cách tạo thông báo đẩy trên BlogSpot ] https://www.hocblogspot.com/2017/07/cach-tao-thong-bao-day-tren-trinh-duyet-cho-blogspot.html

Cách làm Code đăng bài viết dạng tiện ích điền forrm, thông tin liên lạc, game mini,... bổ sung, mở rộng được chia sẻ chi tiết dưới đây :

Kết hợp các thủ thuật blogspot về tạo form, nút liên hệ,... Với code popup hiển thị giữa trang, popup hiển thị 1 lần khi truy cập web chúng ta sẽ tạo code mở rộng tạo hiệu ứng độc đáo cho trang bài viết blogspot cần hiển thị form thu thập thông tin, nút liên hệ với khách hàng.


( Đang cập nhật )