Share Code mẫu Text Ads Chèn Đầu Trang, Giữa Trang, Cuối trang & SideBar BlogSpot

Text Ads thích hợp chèn vào vị trí cố định ( dạng quảng cáo ẩn hiện ) đầu trang & cuối trang bài viết Blog nhắm cung cấp thông tin dạng text ngắn gọn quảng bá sản phẩm, thương hiệu cho nhà tài trợ thay thế cho Google Adsense dành cho blogspot chuyên đề vừa mới thành lập đối tượng độc giả người xem chủ yếu tập trung vào một chủ đề nhất định, kết hợp với Seo ( Search Engine Optimizaton ) & PSA ( Quảng cáo trả phí tìm kiếm trả tiền ) đem về lượng khách hàng thích hợp với nhà tài trợ muốn bán sản phẩm tương ứng với nội dung triển khai trên Web. 

1. Code Mẫu Text Ads Số 1 ( Kết hợp Code Text & canh giữa thẻ Div ) :

<!--Code Ads Canh Giua The div -->  
<style>
.KhungNgoai {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
.KhungCanhGiua {
  width : 850px;
  background: #5F85DB;
  font-weight: bold;
  font-family: Tahoma;
}  
  </style>  
 
<!--shorcodeGiaBaoBlog-->
<style>
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden;padding:5px 10px 5px 5px;background:#f8f8f8;border:1px solid #f89406;border-radius:8px;margin:5px auto;max-width:650px;box-sizing:border-box;box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,.1);position:relative}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao:after{content:"";width:5px;height:5px;border-top:1px solid #f89406;border-right:1px solid #f89406;transform:rotate(45deg);position:absolute;right:10px;bottom:25%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao a{display:block;overflow:hidden}
.detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .img{float:left;width:100px;border-radius:8px;margin:0 30px 0 0}.detail-content
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao img{width:100%;height:auto;border-radius:10px}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao strong{display:block;overflow:hidden;font-size:16px;color:#333;line-height:95%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span{display:block;overflow:hidden;font-size:12px;color:#666;padding:5px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.publisherAdsAllPageBlogGiaBao{padding:2px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.publisherAdsAllPageBlogGiaBao b{color:#288ad6}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao{color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:13px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao.fee{background:#eb5757}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.catenameAdsAllPageBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:13px;line-height:95%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.commentcount,.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.viewcountAdsAllPageBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px;padding:0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.commentcount i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px -1px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.viewcountAdsAllPageBlogGiaBao i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px 3px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult p{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0;width:unset;margin-right:5px;margin-top:3px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:3px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span:last-child{margin-right:3px;padding:0;margin-top:2px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span i{display:block}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span.star .icontgdd-star{background-position:-295px -30px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult a{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0}.detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult .img{display:inline-block;vertical-align:middle;width:15px !important;height:15px;float:unset;margin:0 3px 0 0} .detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult .img img{border-radius:unset}
</style>

<div class="KhungNgoai">
<div class="KhungCanhGiua">

<div class="shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao">

<div>
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinsuaTfqSFCPeX2_yEdAcaeBE3ENInDRrwkp2pChLqWgJ9do84-CeG5zic7C6YvNl-lD09tu1zLafW1u44NJY9veOBvdSfjkv4mCUWnTUnvEtq3QGe3LnObllOka8FYy8P0Cxofxn-gdE/s250/Cong-Ty-SX-Go-Ghep-Thot-GoQos118.png" style="float:left;width:35px;margin:0 10px;vertical-align:middle"/>
</div>

 
<div class="inforAdsAllPageBlogGiaBao">
<strong class="titleAdsAllPageBlogGiaBao" style="text-align: justify">
<b style="font-size: 12px;">  
Nam Trung JSC :
</b>
<b style="font-size: 11px;">
 Chuyên Sản xuất  Thớt Gỗ, Mặt bàn ghế &amp;
 chi tiết gỗ, Sấy gỗ cao su, gỗ tràm
 - sản xuất gỗ ghép - mua bán ván mdf, plywood
</b>
<b style="font-size: 12px;">  
| Web :
</b>
<b style="font-size:11px;color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle">  
 Goghepthanh.Com
</b>
 
</strong>
 
<!--Web : <span class="hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao"> GoghepThanh.com </span>-->
<!--<span class="catenameAdsAllPageBlogGiaBao"> Doanh nghiệp </span>-->

<!--
<span class="publisherAdsAllPageBlogGiaBao">
Goghethanh.Com <b> Marketing </b> </span>
-->
<!--
<span class="viewcountAdsAllPageBlogGiaBao">
<i class=icongameapp-countviewAdsAllPageBlogGiaBao> </i>
50,961 lượt xem </span>
-->
</div>
 
 
</div>
 
 <!--End shorcodeGiaBaoBlog-->  
 
  </div>
</div>
<!--End Code Ads Canh Giua The div -->  

Hiển Thị Code Mẫu Text Ads Số 1 :

Nam Trung JSC : Chuyên Sản xuất Thớt Gỗ, Mặt bàn ghế & chi tiết gỗ, Sấy gỗ cao su, gỗ tràm - sản xuất gỗ ghép - mua bán ván mdf, plywood | Web : Goghepthanh.Com


2. Code Mẫu Text Ads Số 2 :

<!-- Text Ads Chen Giua the Div -->
 <style type="text/css">
.KhungBaoNgoaiAds
   {
          height: 100%;
          display: flex;
          align-items: center;
          justify-content: center;
    }

        .KhungBaoTrongAds
   {
          background-color: #B10DC9;
          width: 1700px;
   }
</style>

<!--shorcodeGiaBaoBlog-->
 
<style>
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden;padding:5px 10px 5px 5px;background:#f8f8f8;border:1px solid #f89406;border-radius:8px;margin:5px auto;max-width:650px;box-sizing:border-box;box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,.1);position:relative}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao:after{content:"";width:5px;height:5px;border-top:1px solid #f89406;border-right:1px solid #f89406;transform:rotate(45deg);position:absolute;right:10px;bottom:25%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao a{display:block;overflow:hidden}
.detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .img{float:left;width:100px;border-radius:8px;margin:0 30px 0 0}.detail-content
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao img{width:100%;height:auto;border-radius:10px}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao strong{display:block;overflow:hidden;font-size:16px;color:#333;line-height:95%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span{display:block;overflow:hidden;font-size:12px;color:#666;padding:5px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.publisherAdsAllPageBlogGiaBao{padding:2px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.publisherAdsAllPageBlogGiaBao b{color:#288ad6}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao{color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:13px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao.fee{background:#eb5757}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.catenameAdsAllPageBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:13px;line-height:95%}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.commentcount,.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.viewcountAdsAllPageBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px;padding:0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.commentcount i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px -1px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .inforAdsAllPageBlogGiaBao span.viewcountAdsAllPageBlogGiaBao i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px 3px 0}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px}
.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult p{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0;width:unset;margin-right:5px;margin-top:3px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:3px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span:last-child{margin-right:3px;padding:0;margin-top:2px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span i{display:block}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult span.star .icontgdd-star{background-position:-295px -30px}.shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult a{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0}.detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult .img{display:inline-block;vertical-align:middle;width:15px !important;height:15px;float:unset;margin:0 3px 0 0} .detail-content .shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao .ratingresult .img img{border-radius:unset}
</style>

  <div class="KhungBaoNgoaiAds">
          <div class="KhungBaoTrongAds">
            
            
<div class="shorcodeAdsAllPageBlogGiaBao">

<div>
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinsuaTfqSFCPeX2_yEdAcaeBE3ENInDRrwkp2pChLqWgJ9do84-CeG5zic7C6YvNl-lD09tu1zLafW1u44NJY9veOBvdSfjkv4mCUWnTUnvEtq3QGe3LnObllOka8FYy8P0Cxofxn-gdE/s250/Cong-Ty-SX-Go-Ghep-Thot-GoQos118.png" style="float:left;width:35px;margin:0 10px;vertical-align:middle"/>
</div>

 
<div class="inforAdsAllPageBlogGiaBao">
<strong class="titleAdsAllPageBlogGiaBao" style="text-align: justify">
<b style="font-size: 12px;">  
Nam Trung JSC :
</b>
<b style="font-size: 11px;">
 Chuyên Sản xuất  Thớt Gỗ, Mặt bàn ghế &amp;
 chi tiết gỗ, Sấy gỗ cao su, gỗ tràm
 - sản xuất gỗ ghép - mua bán ván mdf, plywood
</b>
<b style="font-size: 12px;">  
| Web :
</b>
<b style="font-size:11px;color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle">  
 Goghepthanh.Com
</b>
 
</strong>
 
<!--Web : <span class="hasfeeAdsAllPageBlogGiaBao"> GoghepThanh.com </span>-->
<!--<span class="catenameAdsAllPageBlogGiaBao"> Doanh nghiệp </span>-->

<!--
<span class="publisherAdsAllPageBlogGiaBao">
Goghethanh.Com <b> Marketing </b> </span>
-->
<!--
<span class="viewcountAdsAllPageBlogGiaBao">
<i class=icongameapp-countviewAdsAllPageBlogGiaBao> </i>
50,961 lượt xem </span>
-->
</div>
 
 
</div>
 
 <!--End shorcodeGiaBaoBlog-->  
 
          </div>
    </div>
<!-- End Text Ads Chen Giua the Div -->  

Hiển Thị Code Mẫu Text Ads Số 2 :

Nam Trung JSC : Chuyên Sản xuất Thớt Gỗ, Mặt bàn ghế & chi tiết gỗ, Sấy gỗ cao su, gỗ tràm - sản xuất gỗ ghép - mua bán ván mdf, plywood | Web : Goghepthanh.Com

3. Code Text Ads Chèn Vào SideBar ( Bên Trái, Bên Phải ) :

<!--shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao : Quảng cáo Sidebar Phải -->  

<style>
.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden;padding:5px 10px 5px 5px;background:#f8f8f8;border:1px solid #f89406;border-radius:8px;margin:5px auto;max-width:650px;box-sizing:border-box;box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,.1);position:relative} .shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao:after{content:"";width:5px;height:5px;border-top:1px solid #f89406;border-right:1px solid #f89406;transform:rotate(45deg);position:absolute;right:10px;bottom:50%} .shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao a{display:block;overflow:hidden}.detail-content .shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .img{float:left;width:100px;border-radius:8px;margin:0 30px 0 0}.detail-content .shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao img{width:100%;height:auto;border-radius:10px}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao{display:block;overflow:hidden} .shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao strong{display:block;overflow:hidden;font-size:16px;color:#333;line-height:155%}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao span{display:block;overflow:hidden;font-size:12px;color:#666;padding:5px 0}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao span.publisherAdsRightSidebarBlogGiaBao{padding:2px 0}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao span.publisherAdsRightSidebarBlogGiaBao b{color:#288ad6}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao span.hasfeeAdsRightSidebarBlogGiaBao{color:#fff;background:#07a358;border-radius:4px;padding:1px 5px;font-size:13px;margin-right:6px;display:inline-block;vertical-align:middle}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao span.hasfeeAdsRightSidebarBlogGiaBao.fee{background:#eb5757}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao span.catenameAdsRightSidebarBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:13px;line-height:155%}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao span.commentcount,.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao span.viewcountAdsRightSidebarBlogGiaBao{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px;padding:0}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao span.commentcount i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px -1px 0}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .inforAdsRightSidebarBlogGiaBao span.viewcountAdsRightSidebarBlogGiaBao i{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:0 3px 3px 0}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .ratingresult{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:15px}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .ratingresult p{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0;width:unset;margin-right:5px;margin-top:3px}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .ratingresult span{display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:3px}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .ratingresult span:last-child{margin-right:3px;padding:0;margin-top:2px}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .ratingresult span i{display:block}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .ratingresult span.star .icontgdd-star{background-position:-295px -30px}.shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .ratingresult a{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:12px;color:#666;padding:0}.detail-content .shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .ratingresult .img{display:inline-block;vertical-align:middle;width:15px !important;height:15px;float:unset;margin:0 3px 0 0} .detail-content .shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao .ratingresult .img img{border-radius:unset} </style>
<div class="shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao">
<div>
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaQxq6ww6IKziBofqYGB0ohiYzmSOiecyq7ftSkZKKXUypYBpLNZylCxwnj62Z_uGPPDMRvD3RGk7HMZTrkcZV56ka6bH8YEcI6HnGPGy_S_3yfEgpiHYs2jFaLqtA2dJrJjgHTwZpCE8/s1600/Logo-Blog-Gia-Bao300.png" style="float:left;width:25px;margin:0 2px" />
</div>
<div class="inforAdsRightSidebarBlogGiaBao" style="text-align: justify">

<strong class="titleAdsRightSidebarBlogGiaBao"  style="font-size: 14px;">
Gia Bảo Marketing
</strong>

<b style="font-size: 12.5px;text-align: justify">
Hỗ Trợ Giải Pháp Marketing, Giúp Doanh Nghiệp và Cá Nhân Kinh Doanh Bán Hàng Online Gia Tăng Doanh Số & Lợi Nhuận </b>
<br/> 

Email : <span class="hasfeeAdsRightSidebarBlogGiaBao" style="font-size: 12px;"> Freelancervietlach@gmail.com </span>
<!--<span class="catenameAdsRightSidebarBlogGiaBao"> Doanh Nghiệp </span>-->
<span class="publisherAdsRightSidebarBlogGiaBao" style="font-size: 11.5px;text-align: justify">
Search Marketing :
 <b>
SEO (Search Engine Optimization) và PSA (Quảng cáo tìm kiếm trả tiền).
</b> </span>

<span class="publisherAdsRightSidebarBlogGiaBao" style="font-size: 11.5px;text-align: justify">
Thiết Kế Xây Dựng Nội Dung Web Markeitng Trên Nền Tảng  :
 <b>
BlogSpot, Weebly, WordPress & Shopify 
</b> </span>
 
 
<!--
<span class="viewcountAdsRightSidebarBlogGiaBao">
<i class=icongameapp-countviewAdsRightSidebarBlogGiaBao> </i>Hợp Tác Bán Hàng Ký Gửi 
</span>-->
</div> 
</div>
<!--End shorcodeAdsRightSidebarBlogGiaBao : Quảng cáo Sidebar Phải --> 

Hiển Thị Code Text Ads Chèn Vào SideBar ( Bên Trái, Bên Phải ) :

Gia Bảo Marketing Hỗ Trợ Giải Pháp Marketing, Giúp Doanh Nghiệp và Cá Nhân Kinh Doanh Bán Hàng Online Gia Tăng Doanh Số & Lợi Nhuận
Email : Freelancervietlach@gmail.com Search Marketing : SEO (Search Engine Optimization) và PSA (Quảng cáo tìm kiếm trả tiền). Thiết Kế Xây Dựng Nội Dung Web Markeitng Trên Nền Tảng : BlogSpot, Weebly, WordPress & Shopify