, Bán thanh bào 2 mặt, 4 mặt gỗ tràm gỗ cao su, theo kích thước yêu cầu