Quy cách gỗ ghép solid ( nguyên thanh ghép dọc ) gỗ tràm & gỗ cao su,... AB, AA.

Xin chào quý độc giả đang có nhu cầu cần mua hàng ván gỗ tràm, gỗ cao su ghép nguyên tấm theo kích thước, quy cách được liệt kê sau đây :

Ván dày 10, 12 ly AA / AB : 

+ Ghép dài dưới 1 mét :

Tấm ván gỗ hình chữ nhật :

 • 12 x 230 x 350mm
 • 12 x 200 x 300mm
 • 12 x 100 x 430mm 
 • 12 x 160 x 380mm
 • 12 x 200 x 340mm 
 • 10 x 150 x 230mm 

Ván dày 15, 17, 18 ly AA/AB :

 Hình ảnh minh họa tấm ván gỗ tràm nguyên thanh dày 15/17/18mm

+ Ghép dài dưới 1 mét :

Tấm ván gỗ hình vuông :

 • 17 x 220 x 220mm
 • 17 x 250 x 250mm 
 • 17 x 280 x 280mm  
 • 17 x 310 x 310mm
 • 17 x 340 x 340mm

Tấm ván gỗ hình chữ nhật : 

 • 17 x 190 x 250mm
 • 17 x 210 x 300mm
 • 17 x 240 x 340mm
 • 17 x 270 x 370mm  
 • 18 x 226 x 340mm  

+ Ghép dài từ 1 mét trở lên :

 • 15 x 448 x 1134mm
 • 15 x 448 x 1340mm
 • 15 x 448 x 1240mm
 • 15 x 448 x 1020mm  

Ván dày 20, 25, 30 ly AA/AB :

Hình ảnh minh họa gỗ tràm nguyên thanh ghép Ốp 

 Hình ảnh minh họa tấm gỗ tràm dày 25/30mm ghép  nguyên thanh 

+ Ghép dài dưới 1m :

Tấm ván gỗ hình chữ nhật : 

 • 20 x  468 x 785mm
 • 20 x  430 x 757mm
 • 20 x  462 x 990mm 
 • 20 x  459 x 830mm
 • 20 x  459 x 960mm
 • 20 x  430 x 816mm  
 • 20 x 310 x 520mm [ Mặt bàn ghế ]
 • 20 x 580 x 550mm [ Mặt bàn ghế ]
 • 20 x 600 x 775mm [ Mặt bàn ghế ]
 • 20 x 600 x 970mm [ Mặt bàn ghế ] 

+ Ghép dài từ 1m trở lên :

Tấm ván gỗ chữ nhật :

 • 20 x 430 x 1235mm
 • 20 x 468 x 1040mm
 • 20 x 456 x 1060mm 
 • 20 x 456 x 1200mm 
 • 20 x 492 x 1020mm
 • 20 x 460 x 1035mm
 • 20 x 448 x 1140mm 
 • 20 x 460 x 1200mm  
 • 38 x 650 x 1830mm [ Nguyên Bìa ]
 • 38 x 915 x 1780mm [ Nguyên Bìa ]
 • 38 x 990 x 1880mm [ Nguyên Bìa ]
 • 38 x 305 x 1830mm [ Nguyên Bìa ]    
 • 20 x 910 x 810mm [ Mặt bàn ]
 • 20 x 910 x 910mm [ Mặt bàn ]
 • 20 x 910 x 1060mm [ Mặt bàn ]
 • 20 x 910 x 1210mm [ Mặt bàn ]
 • 20 x 910 x 1810mm [ Mặt bàn ]
 • 20 x 852 x 1505mm [ Bộ bàn ghế 1 ]
 • 20 x 902 x 1505mm [ Bộ bàn ghế 1 ]
 • 20 x 65 x 1602mm [ Bộ bàn ghế 1 ]
 • 20 x 65 x 2002mm [ Bộ bàn ghế 1 ]
 • 20 x 50 x 2002mm [ Bộ bàn ghế 1 ]
 • 20 x 50 x 1602mm [ Bộ bàn ghế 1 ]
 • 20 x 50 x 772mm [ Bộ bàn ghế 1 ]
 • 20 x 50 x 722mm [ Bộ bàn ghế 1 ]
 • 20 x 605 x 1505mm
 • 20 x 405 x 1505mm 
Quý khách cần đặt ghép tấm ván gỗ từ thanh gỗ cao su & gỗ tràm cắt ghép theo chiều dài yêu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới :
 • Web : Goghepthanh.Com
 • Tel : 0968 970 650