, Thế giới làm việc, kiếm tiền tập trung & phi tập trung