AI To AIChỉ có trí tuệ nhân tạo mới hiểu được sự vận hành của hệ thống mạng thần kinh nhân tạo. 

Ý tưởng AI giao tiếp với AI giúp chúng ta tạo ra một thế giới tưởng tượng vượt ngoài tầm trí của con người.