Tạo mẫu quảng cáo sẵn dạng mảng trích xuất bằng lệnh document.write

Dựa vào code mẫu trên bạn có thể tạo thêm các đoạn code quotes2[4] ="-code quảng của bạn-",quotes2[5] ="... sau đó chèn code này phía trên đoạn dòng lệnh </head> bằng cách chọn chỉnh sửa file Xml trong chủ đề.   
Mục đích sử dụng chèn quảng cáo đồng bộ vào vào vị trí trên bài viết bằng lệnh :
Bằng cách sử dụng Script bộ quảng cáo, mỗi lần thay đổi thông tin quảng cáo bạn chỉ cần điều chỉnh code gốc mà không cần tìm vị trí chèn quảng cáo trên bài viết để chỉnh sửa.
Trong trường hợp cần sử dụng trích xuất ngẫu nhiên quảng cáo bạn sử dụng cấu trúc câu lệnh như sau chèn vào vị trí cần hiển thị quảng cáo trên blogspot.
Trích quảng cáo ngẫu nhiên trên blog Digitalnomad.vn :

xem Demo tại link  : http://www.vietquangcao.xyz/demo-code-101/script-tao-mau-quang-cao-san-kieu-mang-trich-xuat-bang-document-writes8z1