, Giò Thủ Nhà làm ngon, sạch chuẩn vị, thịt dai giòn ngọt, càng ăn càng mê