[Kaa317] Kem đánh răng trắng sáng MEDIAN DENTAL IQ 93% 120g

Hình ảnh minh họa