Hướng dẫn Rip Template Html Free Review mật ong giao diện đẹp, chuyên nghiệp, sử dụng mẫu theme Hony – Honey ( html.Design )

Hôm nay Gia Bảo tiếp tục  chia sẻ hướng dẫn cách Rip Template Html FreeReview mật ong giao diện đẹp, chuyên nghiệp, sử dụng mẫu giao diện Hony – Honey HTML Template .
 
 Hình ảnh minh họa mẫu giao diện blog review mật ong thiên nhiên
 

Cách làm tương tự như Rip template html miễn phí IGTU Electronics các bạn xem cách làm theo link được chia sẻ dưới đây.

Sau khi tải Hony – Honey HTML Template từ trang bước tương tự như hướng dẫn rip template IGTU Electronics được hướng dẫn bởi link chia sẻ ở trên.

Sau đây là 2 bước chỉnh sửa Css & Javascript Hony – Honey HTML Template dùng làm blog review mật ong chuyên nghiệp :

Bước 1 chỉnh sửa link Css trên phần code giữa cặp thể <head>...</head> như sau   :

Bạn tìm đoạn code trong cặp thẻ head template html Hony – Honey :

     <!-- bootstrap css -->
      <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
      <!-- style css -->
      <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
      <!-- Responsive-->
      <link rel="stylesheet" href="css/responsive.css">
      <!-- fevicon -->
      <link rel="icon" href="images/fevicon.png" type="image/gif" />
      <!-- Tweaks for older IEs-->
      <link rel="stylesheet" href="https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">

Sau đó sửa lại thành :

      <!-- bootstrap css -->
      <link rel="stylesheet" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/review-mat-ong-1-bootstrap.min.css?v=1635143208">
      <!-- style css -->
      <link rel="stylesheet" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/review-mat-ong-1-style.css?v=1635144222">
      <!-- Responsive-->
      <link rel="stylesheet" href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/review-mat-ong-1-responsive.css?v=1635145258">
      <!-- fevicon -->
      <link rel="icon" href="images/fevicon.png" type="image/gif" />
      <!-- Tweaks for older IEs-->
      <link rel="stylesheet" href="https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">

Bước 2 chỉnh sửa link javascript trên phần code giữa cặp thẻ <body>...</body> như sau   :

Tương tự bạn tìm đoạn code javascript sau  trong cặp thẻ <body>...</body> :

      <!-- Javascript files-->
      <script src="js/jquery.min.js"></script>
      <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
      <script src="js/jquery-3.0.0.min.js"></script>
      <!-- sidebar -->
      <script src="js/custom.js"></script>

Sau đó sửa lại thành :

      <!-- Javascript files-->
      <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/review-mat-ong-1-jquery.min.js?v=1635143208"></script>
      <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/review-mat-ong-1-bootstrap.bundle.min.js?v=1635143209"></script>
      <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/review-mat-ong-1-jquery-3.0.0.min.js?v=1635143209"></script>
      <!-- sidebar -->
      <script src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2027/2569/files/review-mat-ong-1-custom.js?v=1635143209"></script>

Sau khi lưu lại trên Blogspot ( lưu ý sửa lỗi html phù hợp với ngôn ngữ Xml trên blogspot - nếu phát sinh lỗi không tương thích code blogspot sẽ báo dòng code bị ảnh hưởng bạn chỉ cần sửa lại đến khi rà soát hết lỗi là Ok  )  

Link Xem mẫu mẫu giao diện
Hony – Honey Template html sau khi Rip dùng làm Template Blogspot viết bài Review Mật ong thiên nhiên tốt cho sức khỏe :