Hướng dẫn chi tiết, các bước tự động hóa tạo và in sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, sổ quĩ, sổ tiền gửi ngân hàng bằng phần mềm Excel

Chào các bạn trong phần trước mình đã viết bài hướng dẫn  chi tiết các bạn cách tạo và in sổ cân đối số phát sinh làm báo cáo thuế bằng Excel, trong phần này mình tiếp tục hướng dẫn cách giúp tự động hóa tạo và in sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, sổ quĩ, sổ tiền gửi ngân hàng bằng phần mềm văn phòng thần thánh ếch seo,...  

Bước 1 : các bạn hoàn thiện sheet mẫu sổ cái, sổ chi tiết, sổ quĩ,....

Mẫu Sheet Sổ Cái

 Mẫu Sheet Sổ Chi tiết

 

Mẫu Sheet Sổ Quỹ 

Sau khi hoàn tất công đoạn tạo Sheet, các bạn xem tiếp code VBA giúp tự động hóa công việc xử lý số liệu tạo sổ theo link sau :

https://www.digitalnomad.vn/2021/11/tu-dong-hoa-cong-viec-lap-bao-cao-tai-chinh-bao-cao-thueJO5AJ6G.html#codeVbatudonghoasosachketoan

Như vậy Gia Bảo đã trình bày xong phần hướng dẫn chi tiết các tạo và in sổ chi tiết, sổ cái, sổ quĩ,... Bài viết nằm trong chuyên đề Tự động hóa công việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế dành cho các bạn đang tìm kiếm thông tin giúp các bạn tự tay thiết kế phần mềm làm kế toán đơn giản, giúp hoàn thiện các loại sổ sách kế toán, báo cáo thuế tại công ty, và cả những bạn có kinh nghiệm kế toán mong muốn mở công ty cung cấp dịch vụ kế toán, chuyên nghiệp, trọn gói cho doanh nghiệp.