, Tận dụng Gỗ sồi, tần bì, walnut, beech, maple,... dùng vào việc gì ?