Thủ thuật chèn code Ads lên template blogspot chuyển đổi từ html P.1

Để hiển thị quảng cáo tự động theo mẫu sẵn tại vị trí chèn code bằng thẻ Div thủ công, anh em chỉ cần chỉnh sửa lại cấu trúc code hiển thị Ads sau dấu ngắt nhảy :

Mục đích của việc tạo quảng cáo mặc định dưới đây giúp bạn chèn quảng cáo phù hợp với nội dung ngữ cảnh vừa giúp bạn " tự động hóa công việc thay quảng cáo một cách tự động cho nhiều bài viết bằng cách thay đổi nội dung thông tin tại nơi " viết code quảng cáo mẫu " .

Lưu Ý :

Mẫu Code chèn vào vị trí hiển thị quảng cáo :

  • <a name="ads_landingpage_dienthoai"></a>
  • <a name="ads_landingpage_laptop"></a>
  • <a name="ads_landingpage_maytinhbang"></a>
  • <a name="ads_landingpage_suckhoe"></a>
  • <a name="ads_landingpage_thoitrang"></a> 
  • <a name="ads_landingpage_sacdep"></a> 
  • ,...

Tham khảo thêm cấu trúc tương tự, chèn mẫu quảng cáo được thiết kế mặc định thông qua việc bổ sung đoạn code điều khiển tính năng liên kết tiêu đề - đính kèm ( aff-more... / aff-thucong... ), theo link sau :    

Cấu trúc quảng cáo chèn thủ công tự động thông qua mẫu code dạng [1] : <a name="Ký-hiệu-quảng-cáo-a-name"></a> hoặc dạng [2] : <div id="Ký-hiệu-quảng-cáo-thẻ-div";></div> , rất linh hoạt giúp bạn chèn code quảng cáo vào nhiều vị trí bên trong bài viết blogspot một cách chủ động, đây được xem là phương thức cách giúp bạn kiếm tiền online phổ biến thông qua mô hình affiliate marketing, hoặc kiếm thêm thu nhập từ việc cho phép hiển thị " quảng bá sản phẩm / dịch vụ " cho nhà tài trợ trên blog của bạn.
 
Mỗi khi cần update nội dung quảng cáo bạn chỉ cần thay đổi ở phần code chứa thông tin quảng cáo, chúng sẽ được tự động cập nhật và hiển thị trên các bài viết tại vị trí được chúng ta chèn code dạng [1]  hoặc [2] .   

So với mẫu mặc định quảng cáo sử dụng tính năng liên kết tiêu đề - đính kèm, kiểu chèn quảng cáo này link hoạt hơn.   

Tương ứng với các code Thủ thuật dưới đây, bạn chỉ cần chèn code này phía trên thẻ đóng </html> là ok :

 <!--ads Landing Page Điện thoại-->
  <a name="ads_landingpage_laptop"></a>
 <!--End ads Landing Page Điện thoại-->


<!--ads Landing Page-->
<!-- tự động Chèn QC dưới code name = ads_landingpage -->
<!--
Link gốc thủ thuật :
https://tuong.me/chen-quang-cao-vao-giua-bai-viet-blogspo
-->                                 
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js' type='text/javascript'>
</script>
   
 
<!--Ads Landing Page Điện Thoại -->  
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){
$('a[name="ads_landingpage_dienthoai"]').before($('#AdsMorelandingpage_dienthoai').html());
$('#AdsMorelandingpage_dienthoai').html('');
});
</script>


<div style='display:none;'>
<div id='AdsMorelandingpage_dienthoai'>
<center>
 
<!--  Code quảng cáo .AdsMorelandingpage_dienthoai.-->
 
  <center>  
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  Điện thoại Samsung Galaxy S21 FE 5G (6GB/128GB)
</b>
</center>       
 
<img alt="Điện thoại Samsung Galaxy S21 FE 5G (6GB/128GB) " src="https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/42/267211/Samsung-Galaxy-S21-FE-tim-600x600.jpg" style="margin-top: 5px;box-shadow: 0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);width: 70%;margin-bottom: 10px;border: 1px dotted #ccc;"/>
 
<center>  
<b style='box-shadow: 3px 4px 0px 0px #8a2a21;background:linear-gradient(to bottom, #44c767 5%, #44c767 100%);background-color:#c62d1f;border-radius:18px;border:1px solid #d02718;display:inline-block;cursor:pointer;color:#ffffff;font-family:Arial;font-size:17px;padding:7px 25px;text-decoration:none;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px;margin-bottom:10px'>
  <a href='https://go.isclix.com/deep_link/4442979790914282835?url=https://www.thegioididong.com/dtdd/samsung-galaxy-s21-fe-6gb'>Tới Nơi Bán</a>
</b>
</center>        
<!--  End Code quảng cáo .AdsMorelandingpage_dienthoai.-->

 
</center>
</div>
</div>  
<!--End Ads Landing Page Điện Thoại -->
 

   
<!--Ads Landing Page Laptop --> 
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){
$('a[name="ads_landingpage_laptop"]').before($('#AdsMorelandingpage_laptop').html());
$('#AdsMorelandingpage_laptop').html('');
});
</script>


<div style='display:none;'>
<div id='AdsMorelandingpage_laptop'>
<center>
 
<!--  Code quảng cáo .AdsMorelandingpage_laptop.-->
 
 <center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  Laptop Acer Nitro 5 Gaming AN515 57 727J i7
</b>
</center>      
 
<img alt="Laptop Acer Nitro 5 Gaming AN515 57 727J i7" src="https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/44/247243/acer-nitro-gaming-an515-57-727j-i7-nhqd9sv005-1-org.jpg" style="margin-top: 5px;box-shadow: 0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);width: 70%;margin-bottom: 10px;border: 1px dotted #ccc;"/>
  
 
<div style="width:70%;background: white none repeat scroll 0% 0%; border-color: rgb(251, 196, 196); border-image: none; border-radius: 2px; border-style: solid; border-width: 1px; border: 1px solid rgb(251, 196, 196); box-sizing: border-box; color: red; float: none; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px auto; outline: 0px none; padding: 10px 20px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<center>   
  <b>
<a href="https://go.isclix.com/deep_link/4442979790914282835?url=https://www.thegioididong.com/laptop/acer-nitro-gaming-an515-57-727j-i7-nhqd9sv005">  
  Xem Giá Và Đặt Mua LapTop
</a>
</b>
</center> 
</div>
<!--  End Code quảng cáo .AdsMorelandingpage_laptop.-->
 
</center>
</div>
</div> 
<!--End Ads Landing Page Laptop -->  
 
  
<a name="ads_landingpage_maytinhbang"></a>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js' type='text/javascript'>
</script><!--Ads Landing Page may tinh bang --> 
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){
$('a[name="ads_landingpage_maytinhbang"]').before($('#AdsMorelandingpage_maytinhbang').html());
$('#AdsMorelandingpage_maytinhbang').html('');
});
</script>


<div style='display:none;'>
<div id='AdsMorelandingpage_maytinhbang'>
<center>
 
<!--  Code quảng cáo .AdsMorelandingpage_maytinhbang.-->
 
 <center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  SAMSUNG GALAXY TAB S8 SERIES
</b>
</center>      
 
<img alt="SAMSUNG GALAXY TAB S8 SERIES" src="https://cdn.tgdd.vn/2022/02/campaign/s8+trang-553x621.png" style="margin-top: 5px;box-shadow: 0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);width: 70%;margin-bottom: 10px;border: 1px dotted #ccc;"/>
  
 
<div style="width:70%;background: white none repeat scroll 0% 0%; border-color: rgb(251, 196, 196); border-image: none; border-radius: 2px; border-style: solid; border-width: 1px; border: 1px solid rgb(251, 196, 196); box-sizing: border-box; color: red; float: none; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px auto; outline: 0px none; padding: 10px 20px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<center>   
  <b>
<a href="https://go.isclix.com/deep_link/4442979790914282835?url=https://www.thegioididong.com/samsung-galaxy-tab-s8-plus?m=-1">  
  Xem Giá Và Đặt Mua Máy Tính Bảng
</a>
</b>
</center> 
</div>
<!--  End Code quảng cáo .AdsMorelandingpage_maytinhbang.-->
 
</center>
</div>
</div> 
<!--End Ads Landing Page maytinhbang -->  

<!--Ads Landing Page suc khoe --> 
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){
$('a[name="ads_landingpage_suckhoe"]').before($('#AdsMorelandingpage_suckhoe').html());
$('#AdsMorelandingpage_suckhoe').html('');
});
</script>


<div style='display:none;'>
<div id='AdsMorelandingpage_suckhoe'>
<center>
 
<!--  Code quảng cáo .AdsMorelandingpage_suckhoe.-->
 
 <center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  Máy xông mặt xông nóng thảo dược, công nghệ nano cao cấp
</b>
</center>      
 
<img alt="Máy xông mặt xông nóng thảo dược, công nghệ nano cao cấp" src="https://cf.shopee.vn/file/7dd48e1bdcc529053bbd5968c77f35f8" style="margin-top: 5px;box-shadow: 0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);width: 70%;margin-bottom: 10px;border: 1px dotted #ccc;"/>
  
 
<div style="width:70%;background: white none repeat scroll 0% 0%; border-color: rgb(251, 196, 196); border-image: none; border-radius: 2px; border-style: solid; border-width: 1px; border: 1px solid rgb(251, 196, 196); box-sizing: border-box; color: red; float: none; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px auto; outline: 0px none; padding: 10px 20px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<center>   
  <b>
<a href="https://go.isclix.com/deep_link/4442979790914282835?url=https://shopee.vn/M%C3%A1y-x%C3%B4ng-m%E1%BA%B7t-x%C3%B4ng-n%C3%B3ng-th%E1%BA%A3o-d%C6%B0%E1%BB%A3c-ch%C3%ADnh-h%C3%A3ng-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-nano-cao-c%E1%BA%A5p-Aka-mart-i.60800445.7819342377">  
  Xem Giá Và Đặt Mua Món Quà Vì Sức Khỏe
</a>
</b>
</center> 
</div>
<!--  End Code quảng cáo .AdsMorelandingpage_suckhoe.-->
 
</center>
</div>
</div> 
<!--End Ads Landing Page suc khoe --> 

 
<!--Ads Landing Page xedap --> 
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){
$('a[name="ads_landingpage_xedap"]').before($('#AdsMorelandingpage_xedap').html());
$('#AdsMorelandingpage_xedap').html('');
});
</script>


<div style='display:none;'>
<div id='AdsMorelandingpage_xedap'>
<center>
 
<!--  Code quảng cáo .AdsMorelandingpage_xedap.-->
 
 <center> 
<b style='color:black;font-family:Arial;font-size:18px;text-shadow:0px 1px 0px #810e05;margin-top:10px'>
  Xe đạp thể thao Road Txed Speed Horse S7 29 inch Size L
</b>
</center>      
 
<img alt="Xe đạp thể thao Road Txed Speed Horse S7 29 inch Size L" src="https://cdn.tgdd.vn/Products/Images/9758/250987/txed-speed-hourse-s7-tim-size-l-glr-1.jpg" style="margin-top: 5px;box-shadow: 0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);width: 70%;margin-bottom: 10px;border: 1px dotted #ccc;"/>
  
 
<div style="width:70%;background: white none repeat scroll 0% 0%; border-color: rgb(251, 196, 196); border-image: none; border-radius: 2px; border-style: solid; border-width: 1px; border: 1px solid rgb(251, 196, 196); box-sizing: border-box; color: red; float: none; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px auto; outline: 0px none; padding: 10px 20px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<center>   
  <b>
<a href="https://go.isclix.com/deep_link/4442979790914282835?url=https://www.dienmayxanh.com/xe-dap/txed-speed-hourse-s7-tim-size-l">  
  Xem Giá Và Đặt Mua Xe Đạp
</a>
</b>
</center> 
</div>
<!--  End Code quảng cáo .AdsMorelandingpage_xedap.-->
 
</center>
</div>
</div> 
<!--End Ads Landing Page xedap --> 
 
<!--Bạn có thể tạo thêm các mẫu quảng cáo phù hợp để chèn vào nội dung trên  trang blogspot  của bạn --> 
 
 
<!-- End tự động Chèn QC dưới code name = ads_landingpage -->

<!--ads Landing Page-->