Sử dụng phối hợp Product Card & Slider Ads, Script tùy biến Quảng cáo kiếm tiền hiệu quả trên blogspot

Trong bài viết thuộc chủ đề " Blog Kiếm Tiền Từ A Đến Z " lần này Gia Bảo đề cập đến nội dung có liên quan đến việc ứng dụng phối hợp hiệu quả 2 dạng code quảng cáo :  Product Card & Slider Ads, kết hợp với cấu Script tùy biến cho phép hiển thị quảng cáo tại vị trí code dạng " a name ", thẻ div,..

product card - slider Ads


Nào chúng ta bắt đầu thực chiến trong việc Sử dụng phối hợp Product Card & Slider Ads, Script tùy biến Quảng cáo kiếm tiền hiệu quả trên blogspot.

Trong quá trình " nhúng đủ thứ code vào nồi lẩu blogspot ", Gia Bảo nhận thấy kết hợp 2 dạng quảng cáo dạng product card & slider là cách " quảng cáo kiếm tiền hiệu quả trên blogspot"

1. Share Code Product card 4 sản phẩm hiển thị trên PC & Slider hiển thị trên mobile :

Hướng dẫn thực hiện thủ thuật Blogspot :  Sử dụng thẻ tag điều kiện hiển thị trên Mobile & PC, dùng kích hoạt 2 dạng code quảng cáo.

✨ Code mẫu  Slider : 

✨ Code mẫu  Product Card 4 sản phẩm : 

2. Sử dụng code profuct card hiển thị 1 sản phẩm kết hợp với code multiple ads ( đa quảng cáo ) :

Hướng dẫn Thực hiện Thủ thuật Blogspot : Tìm thẻ body post sau đó tạo các code product card cần quảng cáo lồng vào cấu trúc multiads.

✨ Code mẫu Product Card  :

✨ Code mẫu multiAds  :

Chúc các bạn thành công với thủ thuật " Sử dụng phối hợp Product Card & Slider Ads, Script tùy biến quảng cáo kiếm tiền hiệu quả trên blogspot " đã được trình bày, hướng dẫn chi tiết như trên.

Thành quả nho nhỏ :Gia Bảo kiếm tiền được từ internet, các bạn cũng kiếm được tiền online.