Muốn nâng cao kỹ năng viết lách VS ChatGPT, đã có cách, rì viu, bình loạn, oánh giá những cuốn sách hay nên đọc, bết xêu lơ.

Muốn nâng cao kỹ năng viết lách VS ChatGPT, đã có cách, rì viu, bình loạn, oánh giá những cuốn sách hay nên đọc, bết xêu lơ.
Trong thời gian gần đây, nhân vật ChatGPT gì gì đó, làm mọi thứ loạn hết cả lên.

Anh cả Gu Gồ Sợt cũng nhức hết cả đầu,...

Dân viết lách, chuyên nghiệp, kiếm cơm từ nghề sáng tạo ngôn ngữ, chữ viết, cũng xao xác, xôn xao...

Kệ đi, cái con bot não AI tên gọi ChatGPT.

Gạt nó sang một bên

Ta dẫu có là gà, thì ra bờ ao, có gì đâu mà sợ.

Trước đây muốn viết content, sáng tạo nội dung, ra đường tìm ý tưởng.

Nay nằm giường, trò chuyện cùng con Bot AI

Đời cơ bản là, buồn,... Cười.

Viết nhật ký trực tuyến thôi mà,...

Làm sao phải xoắn.

Dzới lại, quan điểm của tớ, dân viết blog tự do.

Độc giả, con người, nhân tố cốt lõi, quan trọng dẫn đến mọi thành công.

Con Bot AI - ChatGPT, có hay không, không quan trọng.

Quan trọng là tớ không có tài khoản ChatPGT  

Vì sợ rằng, có sẽ sài, sài sẽ nghiện, thế nên thôi.

Theo quỹ đạo sáng tạo kiểu truyền thống vậy, lại lên đường,...

Và tìm ra ý tưởng :

Muốn nâng cao kỹ năng viết lách VS ChatGPT, đã có cách, rì viu, bình loạn, oánh giá những cuốn sách hay nên đọc, bết xêu lơ.

Muốn review sách thì phải đọc, mà đọc thì sẽ học được cái gì đó & có thêm kiến thức.

Chào mừng đến với thế giới video review sách, phong cách 60s :