Thằng bạn nhắn zalo, tao đang làm vịt

Mừng quá :

Vậy là Có tiết canh ăn rồi , 

Nhắn tin cho bạn rằng : 

Chừng nào cắt cổ vịt.

Nhớ hứng Đô la để riêng....

Lấy Việt Nam đồng cho vào nồi.

Quả trứng vàng lấy nhè nhẹ kẻo nó vỡ....

Mấy thứ đó anh em tốt, lấy hết đi,...

Còn cái mình vịt, chả có cái vẹo gì,...

Cho tớ xin đem về luộc cho sấp nhỏ...

Vậy đi ha.