Đơn hàng Thớt Gỗ Quí II MSVTCBembiKa917

Đơn hàng Quí II, Mã số nhận đơn MSVTCBembiKa917, sản phẩm  gỗ ghép /  thớt gỗ acacia , gỗ…