Biến blog thành kênh mua sắm trực tuyến, chắc là không giòn đâu.

Thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, bán hàng online lên ngôi, ngày một phát tr…