Tố chất kiểu này, lại cứ đòi làm Blog Truyền thông, liệu có ổn không ?

Các bác xem, em nó chả có tố chất nào được liệt kê dưới đây : Hiểu rõ đối tượng, khán giả…