5 sai lầm lớn nhất thường gặp phải, cần tránh khi làm việc với máy chà nhám