Gia công cắt ván Laminate, định hình thớt gỗ bằng máy CNC tự động & hiện đại hóa ngành mộc gia dụng

Đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa ngành mộc, giảm áp lực tuyển dụng lao động ngành gỗ, nhiều c…