Cỗ Máy AI, Trong Tương Lai Sẽ Chiếm Lĩnh Thị Trường Quảng Cáo Trực Tuyến, Cỗ Máy Tìm Kiếm Ơi, Anh Toi Rồi,...

Vào một ngày đẹp trời nọ, một bé siêu AI ra đời, với khả năng trò truyện hàng trăm thứ ti…