Blog.Khoz.Vn
Goghepthanh.com

Nhãn: Gỗ Khác

Gỗ Poplar - gỗ dương ghép dọc

Gỗ Poplar - gỗ dương ghép dọc

Gỗ  mahogany - gỗ dái ngựa ghép dọc

Gỗ mahogany - gỗ dái ngựa ghép dọc

Gia công sấy gỗ điều

Gia công sấy gỗ điều

Gia công sấy gỗ xoài

Gia công sấy gỗ xoài

Gỗ hồ đào ( hickory ) cứng như quỷ, khó cưa, khó cắt , dùng vào việc gì hả trời.

Gỗ hồ đào ( hickory ) cứng như quỷ, khó cưa, khó cắt , dùng vào việc gì hả trời.

Dạ đùa chút cho vui thôi quý vị , là dòng gỗ có độ cứng cao gỗ hồ đào ( hickory ) quả là …
Hợp tác với đơn vị cung ứng gỗ phong nhập khẩu. Nhận gia công ghép gỗ birch theo yêu cầu ( Finger / Solid / Live Edge / End Gain,... )

Hợp tác với đơn vị cung ứng gỗ phong nhập khẩu. Nhận gia công ghép gỗ birch theo yêu cầu ( Finger / Solid / Live Edge / End Gain,... )

© ‧ Gia Bảo Blog. All rights reserved. Made with ♥ by Jago Desain