Thiết kế vườn rau trên sân thượng tưởng không dễ mà dễ không tưởng

Là không gian có tầm nhìn bao quát thông thoáng thường xuyên có nắng, sân thượng là địa đ…