[Z2p6] 1Kg chân giò heo KV TpHCM

Mô tả sơ lược, chia sẻ công thức nấu món ăn từ chân giò heo : Thịt chân giò h…