Hợp tác thuê nhà xưởng, thuê đất xây kho bãi, dùng làm nơi cưa xẻ tẩm sấy & sản xuất mặt hàng gỗ.

Cùng với xu thế tăng cường hợp tác & kết nối hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi…